A&T Sky Garden hợp tác cùng ngân hàng Vietcombank trong việc hỗ trợ khách hàng về tài chính khi mua nhà.