A&T Group ký hợp tác chiến lược với SC Realty phân phối dự án A&T Sky Garden