A&T Group ký hợp tác chiến lược với Kavi Services phân phối dự án A&T Sky Garden