A&T Group ký hợp tác chiến lược với CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Đại Trường Sơn phân phối dự án A&T Sky Garden