A&T Group ký hợp tác chiến lược với Center Land phân phối dự án A&T Sky Garden