A&T Sky Garden hợp tác cùng ngân hàng ACB trong việc hỗ trợ khách hàng về tài chính khi mua nhà.